nurty w psychoterapii - Fundacja Zdrowie Plus

Nurty w psychoterapii

Dzisiaj przyjrzymy się rodzajom psychoterapii. Wyróżniamy psychoterapię indywidualną, czyli taką na której jesteśmy sami z terapeutą, grupową oraz terapię par czy małżeńską. Psychoterapeuci mają do wyboru różne szkoły psychoterapii, które różnią się nurtami. Różne nurty są dobre dla różnych osób i każdy z nich znajduje swoje zastosowanie w leczeniu nieco innego zaburzenia. Współcześnie istnieją również inne formy oddziaływań psychicznych. O tym wszystkim pisze nasza specjalistka – psycholog i psychoterapeutka Monika Wójcicka.

Psychoterapia indywidualna
W psychoterapii indywidulanej między terapeutą a pacjentem powstaje więź uczuciowa, która wiąże się z pełnieniem określonych ról. Dąży się do osiągniecia wspólnego celu. Często terapeuta dla pacjenta staje się ważną osobą, wypełnia jego deficyty emocjonalne, w relacji z terapeutą pacjent odtwarza schematy jakie miał z innymi ważnymi osobami w jego życiu i dzięki temu może nad nimi pracować.

Psychoterapia grupowa
Psychoterapia grupowa polega na leczeniu i rozwiązywaniu problemów w grupie osób, które spotykają się  regularnie. Terapię grupową prowadzi jeden lub dwóch terapeutów. Terapia grupowa polecana jest osobom, które mają problemy w relacjach z innymi, w związkach, nieśmiałym, uzależnionym, z zaburzeniami osobowości, odżywiania czy w przypadku nerwic. Terapia grupowa umożliwia ćwiczenie i obserwowanie interakcji społecznych, a dzięki temu dochodzi do zmian zachowania.

Psychoterapia par, małżeńska
W terapii małżeńskiej osoby uczą się jak wzmacniać pożądane zachowania drugiej osoby oraz wyrażać w adekwatny sposób swoje emocje, myśli czy potrzeby. Terapia uczy komunikacji w związku, słuchania siebie nawzajem oraz uważności na potrzeby swoje i partnera.

Główne nurty psychoterapii:

Podejście psychoanalityczne
Podejście to podkreśla wagę zepchniętych do nieświadomości trudnych przeżyć, doświadczeń z wczesnego dzieciństwa oraz ich wpływu na późniejsze zaburzenia. Człowiek nie zdaje sobie sprawy z pewnych treści, które wywołują przykre i bolesne uczucia. Dostępu do nich bronią mechanizmy obronne, najważniejszym z nich jest wyparcie, które chroni przed uświadomieniem sobie bolesnych przeżyć. Nieświadomość wpływa na nasze relacje z ludźmi i na nas samych. Nieświadomie przenosimy ważne doświadczenia z dzieciństwa z relacji z ważnymi dla nas osobami, najczęściej rodzicami na inne ważne osoby w naszym życiu.

Podejście behawioralno- poznawcze
W podejściu tym najważniejsza jest zmiana niekorzystnych schematów pojawiających się w naszym życiu poprzez zmianą nawyków i sposobu myślenia.

Podejście humanistyczno- egzystencjalne
Według tego nurtu zaburzenia traktowane są jako efekt zakłóceń w procesie naturalnego rozwoju człowieka, czyli na przykład niezaspokojenia potrzeb psychicznych, takich jak: potrzeba miłości, akceptacji czy autonomii. Każdy człowiek jest indywidualny, celem terapeuty jest podążanie za pacjentem, dopasowanie do jego potrzeb, zrozumienie jego świata i doświadczeń. Według tego nurtu człowiek jest wolny i ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje.

Podejście systemowe
Podejście to traktuje człowieka jako element systemu, a konkretniej rodziny. Uwaga skupia się na komunikacji między członkami rodziny oraz relacjach między nimi.

Inne formy pomocy i odziaływań psychologicznych

Coaching to metoda lepszego poznania siebie, wyznaczenie i osiąganie celów życiowych lub zawodowych. Coach wspiera, motywuje, a uwaga skupiona jest na teraźniejszości i przyszłości klienta.

Warsztaty – mogą być zajęciami o różnej tematyce, od uczenia asertywności, komunikacji, przez pokonywanie nieśmiałości, relaksacji, aż po radzenie sobie z trudnymi sytuacjami. Celem warsztatów jest edukacja i rozwój.

Interwencja kryzysowa polega na udzieleniu pomocy osobie w kryzysie. Celem jest wsparcie emocjonalne i zredukowanie lęków oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Interwencja kryzysowa jest formą pomocy doraźnej. Dedykowana jest osobom w kryzysie, po urazach, traumach i ciężkich doświadczeniach. Jest to pomoc w rozwiązaniu problemów i powrocie do równowagi psychicznej. W interwencji kryzysowej wykorzystuje się zasoby pacjenta, by był sobie w stanie poradzić z sytuacją, którą postrzega jako sytuację bez wyjścia.

Tekst: psycholożka, psychoterapeutka – Monika Wójcińska

Total Views: 363Daily Views: 1