Niestety, wciąż nazwy poszczególnych specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, są używane zamiennie, jakby niczym się między sobą nie różnili. To ogromny błąd, ponieważ każdy z nich posiada inne kompetencje i metody pracy z drugim człowiekiem.

Wyróżniamy lekarza psychiatrę, specjalistę psychologa i psychoterapeutę.

Lekarz psychiatra, jak sama nazwa wskazuje – jest lekarzem – ukończył studia medyczne oraz odpowiednią specjalizację, aby móc wykonywać swój zawód. Jego ścieżka kariery niczym nie różni się od drogi zawodowej lekarza dermatologa, czy internisty. Pracuje on zarówno w przychodniach, szpitalach, jak i może prowadzić prywatną praktykę lekarską. Jest uprawniony do wystawiania zwolnień lekarskich i przepisywania recept na wszystkie rodzaje leków. Aby skorzystać z jego pomocy, nie jest potrzebne skierowanie. Może również wykonywać zawód psychoterapeuty, wtedy dodatkowo posiada takie same kompetencje, jak on.

Psycholog jest osobą, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest uprawniony do wystawiania różnych orzeczeń, jednak z racji, że nie jest lekarzem, nie może wypisywać ani zwolnień lekarskich, ani recept na jakiekolwiek leki. W zależności od miejsca, w którym korzystamy z pomocy psychologicznej – możemy potrzebować skierowania. Najczęściej jednak nie jest ono wymagane. Psycholog może pracować między innymi w różnych placówkach oświatowych, takich jak szkoły, w powiatowych czy gminnych ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, szpitalach lub innych placówkach zdrowia. Może również prowadzić prywatną praktykę. W psychologu odnajdziemy wsparcie w sytuacjach kryzysowych, kiedy to w formie rozmowy może udzielić nam doraźnej pomocy.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia na kierunku medycznym, psychologicznym lub jemu pokrewnym, a dodatkowo ukończyła szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie. Jej pomoc polega na regularnych spotkaniach, odbywających się zazwyczaj co tydzień oraz rozmowie o problemach i trudnościach, by móc zmieniać nasz sposób myślenia na temat różnych wydarzeń czy spraw. Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Z pomocy psychoterapeuty możemy korzystać w różnych centrach psychoterapii, działających bezpłatnie, do których nie musimy mieć skierowania, w prywatnych gabinetach oraz w przychodniach NFZ, gdzie niezbędne jest skierowanie od lekarza.

Tekst: Magdalena Burczyńska – studentka psychologii

Total Views: 339Daily Views: 1