Zawał serca i stres

Stres jest paraliżującym bodźcem dlatego pacjenci po zawale serca często borykają się ze strachem, który utrudnia rehabilitację kardiologiczną. Aby uniknąć kolejnego zawał i powrócić do pełnej sprawności. oprócz leczenia farmakologicznego, niezbędna jest aktywność ruchowa. Niestety często lęk o własne życie hamuje podjęcie wysiłku fizycznego.

Terapia VR TierOne jest terapią niefarmakologiczną dlatego bezpieczną, niepowodującą skutków ubocznych. Co pozwala zredukować strach, zrelaksować i zmotywować pacjenta do podjęcia wysiłku związanego z powrotem do pełni zdrowia.

Przedłużający się stres, przy braku umiejętności rozładowywania go i łagodzenia jego skutków, powoduje przeciążenie układu nerwowego, co powoduje, że codzienność bardziej męczy, zniechęca i powoduje wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Pojawiają się problemy emocjonalne takie jak rozdrażnienie, irytacja, przygnębienie, poczucie bezsilności oraz trudności z koncentracją i pamięcią.

Stres związany z nadmiarem obowiązków zawodowych powoduje, że pracownik nie wykonuje swoich obowiązków z dotychczasowym zaangażowaniem, ma problemy z podejmowaniem decyzji, a jego relacje ze współpracownikami pogarszają się.

Rozwiązanie VR TierOne może stanowić pomoc dla pracodawców jako uzupełnienie strategii well-being. Nowoczesna forma terapii VR automatycznie podzielona na 20-minutowe sesje i niewymagająca obsługi przez fachowca jest atrakcyjnym sposobem na stres korporacyjny. Poddanie się pracownika relaksowi pozwala zapobiec efektowi wypalenia zawodowego, lub powrócić pracownikowi do pełnej sprawności zawodowej.

Stres i zawał serca - VR TierOne

Skontaktuj się z nami