Udar

Udar – powrót do zdrowia opiera się głównej mierze na długotrwałej rehabilitacji. Jednak często hamuje jej przebieg apatia lub depresja pacjenta, któremu ciężko pogodzić się z trudną sytuacją w jakiej się znalazł. Włączenie VR TierOne do procesu leczenia chorych po udarze stanowi duże wsparcie. Ćwiczenia manualne przewidziane dla chorego podczas terapii aktywizują dotkniętą udarem kończynę górną i zwiększają ruch rotacyjny głowy, poprawiają plastyczność mózgu. System w razie potrzeby, pomaga pacjentowi wykonać zadanie, nagradzając jego ukończenie. Atrakcyjne wizualnie wirtualne środowisko, muzyka, spokojny głos wirtualnego terapeuty poprawiają nastrój pacjenta motywując go do leczenia i rehabilitacji.

Udar - VR TierOne

Skontaktuj się z nami